Zasady funkcjonowania

Zasady Funkcjonowania Szkoły "Yes"

Kurs języka angielskiego we Wrocławiu  obejmuje 66 godzin lekcyjnych w roku szkolnym.

Zajęcia odbywają się w następujących systemach:

Klasy I-VIII – 2 x 45 min. lub 1 x 90 min. (klasy 7,8)

Grupy licealne i dorośli – 1 x 90min.

Zajęcia odbywają się w szkołach nr 3, 24, 51 oraz w siedzibie szkoły „YES” przy ul. Eluarda 7 (budynek Centrum Zdrowia Ogrodowa, wejście od strony ul. Zajazdowej) we Wrocławiu.

Dzieci są zapisywane na cały rok nauki.

Opłata ratalna za całoroczny kurs składa się z 10 równych rat.

Przy płatności jednorazowej obowiązuje rabat 5%, a przy płatności semestralnej obowiązuje rabat 3%.

Rodzeństwu uczęszczającemu na kurs do Szkoły Yes przysługuje 5% rabatu (na każde dziecko) w przypadku płatności semestralnej i ratalnej, oraz 7% rabatu (na każde dziecko) w przypadku płatności całorocznej.

W ciągu pierwszych dwóch tygodni zostanie podpisana z Państwem umowa na świadczenie usług nauczania języka.

W razie nieobecności nauczyciela prowadzącego, zajęcia zostają odwołane i odrobione w innym terminie, o którym informujemy rodziców z wyprzedzeniem, lub organizujemy zastępstwo.

Kurs języka angielskiego we Wrocławiu.

Nieobecność ucznia na lekcji nie zwalnia z pełnej opłaty.

Podręczniki zostaną zakupione po rozpoczęciu roku szkolnego.

UWAGA! Cena podręcznika nie jest wliczona w cenę kursu.

W trakcie roku szkolnego planujemy lekcje pokazowe dla klas I, II, III.

Bardzo prosimy rodziców o informowanie, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem, o odwoływaniu lekcji z powodu wycieczek szkolnych, wyjść do kina czy teatru, zielonych szkół itp., tak aby było możliwe zaplanowanie zajęć odróbkowych.

W siedzibie szkoły do dyspozycji uczniów jest biblioteka z książkami i czasopismami anglojęzycznymi. Uczniowie mogą pożyczać książki i czasopisma do domu.