Kursy języka angielskiego dla firm Wrocław

Firmy

Szkoła Języka Angielskiego “YES” prowadzi kursy i szkolenia języka angielskiego dla firm we Wrocławiu. Firma kierowane jest przez magistra filologii angielskiej Dorotę Inglot posiadającą długoletnie doświadczenie w nauczaniu języka angielskiego studentów, dzieci i dorosłych. Szkoła jest partnerem Cambridge University Press.

Do tej pory prowadziliśmy kursy między innymi dla:

 • Abbott Laboratories Poland sp. Z o.o.– firma farmaceutyczna
 • IKS – serwis – firma informatyczna
 • Jednostka Wojskowa nr  1245 –  jednostka budżetowa
 • Willet  – firma budowlana
 • Credin-Polska
 • Biap
 • Credin-Polska
 • Igepa
 • Takeda
 • Walweks
 • Przedszkole nr 66
 • El Lilly Polska
 • LWZ
 • Ekovert

Oferujemy szeroki wybór szkoleń, zapewniamy kurs języka angielskiego na każdym poziomie zaawansowania.

Proponujemy:

 • kursy specjalistyczne takie jak np: Business English, Technical English
 • przygotowanie do egzaminów: FCE, BEC i innych
 • szkolenia i warsztaty językowe

Kurs języka angielskiego we wrocławiu

Zorganizujemy regularne kursy angielskiego we Wrocławiu w siedzibie Państwa firmy .

Etapy szkolenia

 • Przed rozpoczęciem szkolenia u wytypowanych pracowników  bezpłatne badanie znajomości języka angielskiego w mowie i w piśmie oraz analizę potrzeb szkoleniowych za pomocą wstępnego testu kwalifikacyjnego.
 • Na podstawie wyników podział uczestników na grupy i w uzgodnieniu z Państwem ustalenie programu szkolenia dla każdej z grup.
 • Wyznaczenie stałego zespołu lektorów współpracujących z Państwa firmą
 • Określenie różnicy między poziomem teraźniejszym a docelowym (np. celem może być zdanie wyznaczonego przez firmę egzaminu języka angielskiego) zgodnej z Państwa oczekiwaniami
 • Regularne przeprowadzanie wśród studentów ankiety dotyczące satysfakcji z nauczyciela, kursu oraz wykorzystywanych materiałów.
 • Regularne monitorowanie osiągnięć studentów poprzez przeprowadzanie testów sprawdzających umiejętności językowe studentów. Dzięki czterostopniowemu procesowi sprawdzania postępów w nauce (po pierwszym miesiącu szkolenia, po 30, 60 i 120 godzinach) możemy dostosować program szkolenia do potrzeb i wymagań studentów. Wyniki wszystkich testów zostaną opracowane i przedstawione w ciągu dwóch tygodni od wykonania testów.
 • Osobą odpowiedzialną za kontakty z Państwa firmą, która będzie sprawowała stały nadzór nad lekcjami, czuwała nad zgodną realizacją projektu oraz będzie sporządzała raporty z odbytych zajęć jest Dorota Inglot.

Materiały

Podstawowe materiały wykorzystywane dla większości grup i poziomów to: odpowiednio dobrany podręcznik, ćwiczenia oraz kaseta lub płyta. Zdajemy sobie oczywiście sprawę, że żaden podręcznik nie jest w stanie zaspokoić potrzeb wszystkich uczących się, dlatego też będzie on uzupełniany dodatkowymi materiałami przygotowywanymi przez trenera.

Prowadzimy zajęcia w oparciu o najlepsze, dostępne na rynku materiały naukowe brytyjskich wydawnictw językowych takich jak: Oxford University Press, Cambridge University Press, Pearson, McMillan.

W przypadku bardzo specyficznych wymagań uczestników może się zdarzyć, że dobranie odpowiedniego podręcznika jest niemożliwe. Opracujemy wtedy kurs szkolenia korzystając z materiałów własnych i fachowych publikacji.

Kwalifikacje trenerów YES

 • To zespół 9 profesjonalnych lektorów posiadających minimum pięcioletnie doświadczenie w nauczaniu języka angielskiego ogólnego i biznesowego na wszystkich poziomach
 • Wszyscy trenerzy posiadają doświadczenie akademickie (Politechnika Wrocławska, Uniwersytet Ekonomiczny, Akademia Wychowania Fizycznego, Uniwersytet Wrocławski)
 • Przygotowani są do nauczania języka angielskiego przy użyciu metody komunikatywnej i humanistycznej.

Koszt szkolenia

 • Cena za 45 minut nauki  wynosi ok. 80zł
 • Cena jest niezależna od ilości studentów w grupie oraz profilu i stopnia zaawansowania kursu.
 • Nie pobieramy opłat związanych z dojazdem lektorów do siedziby Państwa firmy, chcielibyśmy jednak, aby każda wizyta naszego trenera nie była krótsza niż 1,5 godziny (dwie godziny lekcyjne)

Wykaz oferowanych usług wliczonych w cenę:

 • Lekcje języka angielskiego prowadzone przez wykwalifikowanych lektorów YES.
 • Test wstępny i analiza potrzeb.
 • Raporty z postępów w nauce.
 • Miesięczne raporty o frekwencji uczestników szkolenia.
 • Regularne wizytacje zajęć w firmie.
 • Ocena zadowolenia z kursu, nauczyciela oraz wykorzystywanych materiałów dokonywana przez studentów.