Filozofia

Filozofia

Czas spędzony na zajęciach jest bardzo cenny. Wykorzystujemy go maksymalnie, dlatego obowiązuje pełna koncentracja uwagi i intensywne uczestnictwo.

Zajęcia są dokładnie zaplanowane, ale przebieg poszczególnych lekcji dostosowujemy do potrzeb i życzeń uczących się.

Nie ma jednej uniwersalnej metody nauczania języka obcego dobrej dla wszystkich. Ludzie mają różne wzorce uczenia się, lektorzy zawsze biorą to pod uwagę i stosują różnorodne metody i style pracy podczas lekcji.

Nauka w naszej szkole nastawiona jest na umiejętności praktyczne – po naszych kursach ludzie mają rozumieć i mówić po angielsku, a nie dyskutować po polsku o gramatyce czy słownictwie tego języka.
Małe jest piękne. Tworzymy wyłącznie małe grupy, aby zapewnić odpowiednią uwagę każdemu z uczestniczących w zajęciach.

Nauka wymaga zrozumienia i współpracy – pomiędzy uczącym się i nauczycielem oraz pomiędzy wszystkimi uczącymi się w jednej grupie.

Nauka języka nigdy się nie kończy. Uczestnictwo w naszym kursie angielskiego we Wrocławiu to tylko część większej całości. Płynna znajomość wymaga stałego kontaktu z językiem poprzez film, literaturę, prasę, Internet, wyjazdy wakacyjne, używanie języka w pracy, kursy konwersacyjne.

Na kursach wymagamy intensywnej pracy. Im więcej wysiłku włożą Państwo w naukę tym lepsze i szybsze będą rezultaty.

Nauka języka to ciężka i czasem żmudna praca, ale także rozbudzanie zainteresowań i zabawa. Na zajęciach dbamy o ciekawą tematykę, miłą atmosferę i odpowiednią dawkę dobrego humoru.

Kurs języka angielskiego we Wrocławiu