RODO

RODO

Polityka prywatności

1. Administratorem danych osobowych jest firma:
„YES Dorota Inglot” zlokalizowana w miejscowości Wrocław, prowadzona przez: Dorotę Inglot z siedzibą we Wrocławiu adres: ul. Eluarda 7, 54—19 Wrocław, numer NIP: 8971070823, REGON: 931933194 , nr tel.: 717072777, adres e-mail: biuro@yes.wroclaw.pl

2. Uprawnienia przysługujące w związku z przetwarzaniem danych:
dostęp do danych, ich sprostowanie, żądanie usunięcia, ograniczenie przetwarzania oraz przenoszenie;
wniesienia skargi do organu nadzorczego, w przypadku przetwarzania danych niezgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach prawa, do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

3. Cel przetwarzania danych osobowych:

Administrator przetwarza dane osobowe w celu:

  • Realizacja umów związanych ze statutową działalnością, tj. realizacja kursów j. angielskiego
  • Realizacja celów marketingowych (przesyłanie oferty)
  • Realizacja komunikacji
  • Obsługa korespondencji przychodzącej i wychodzącej, w tym skarg i wniosków

4. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych pacjentów, w zakresie wykonywania działalności gospodarczej, jest rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (w skrócie: „RODO”).

5. Odbiorcy danych osobowych

  • organy publiczne, instytucje lub podmioty trzecie uprawnione do żądania dostępu lub otrzymania danych osobowych na postawie przepisów prawa, np. Policja, Urząd Skarbowy
  • podmioty świadczące usługi finansowe, IT, telekomunikacyjne, księgowe, doradcze, audytorskie, prawne oraz wszelkie usługi związane z prawidłową realizacją usług, z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia

6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

7. Administrator nie stosuje wobec danych osobowych zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

8. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres co najmniej 5 lat.

Polityka Cookies

1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny jakichkolwiek informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator oraz inne podmioty które współtworzą serwis Administratora.
4. Pliki cookies stosowane w Serwisie wykorzystywane są w celu:
a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje
o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
6. Administrator informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
7. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu partnerów.
8. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.