Szkoły

Prowadzimy zajęcia w następujących szkołach:

Leśnica
siedziba szkoły (ul. Eluarda 7)
Szkoła Podstawowa nr 3 (ul. Bobrza 27)
Szkoła Podstawowa nr 24 (ul. Częstochowska 42)
Szkoła Podstawowa nr 51 (ul. Krępicka 50)

Ołtaszyn
siedziba szkoły (ul. Nenckiego 138)

Biskupin
Szkoła Podstawowa nr 45 (ul. Rafała Krajewskiego 1)
Szkoła Podstawowa nr 91 (ul. Stefanii Sempołowskiej 54))