Oferta 2018 – 2019

Oferta dla szkółOferta dla przedszkolakówOferta dla firmOferta dla dorosłych
TABELA OPŁAT SZKOŁY YES  2018 – 2019

KLASY/SZKOŁA Ilość osób Rok Jednorazowy koszt kursu
rabat 5%
Semestralny koszt kursu
płatne 2 razy w roku
rabat 3%
Miesięczny koszt kursu
płatne miesięcznie
od IX do VI
klasy I-VI/SP 51
(66 lekcji)
8-10 1130 1073,50 548,05 113,00
5-7 1330 1263,50 645,05 133,00
klasy I-VI/SP 24
(66 lekcji)
8-10 1200 1140,00 582,00 120,00
5-7 1400 1330,00 679,00 140,00
klasy I-VI/SP 3,5
(66 lekcji)
8-10 1250 1187,50 606,25 125,00
5-7 1500 1425,00 727,50 150,00
klasy VII, VIII, gimnazjum, liceum
(66 lekcji)
6-8

4-5

1300

1500

1235,00

1425,00

630,50

727,50

130,00

150,00

lekcje indywidualne 1 x 45 minut 79,00
1 x 60 minut 99,00
dorośli
(66 lekcji)
6-8 1690 1605,50 819,65 169,00
4-5 1790 1700,50 868,15 179,00

 

 • W przypadku konieczności utworzenia grupy z inną ilością osób niż w tabeli, ceny ustalane są z dyrekcją szkoły indywidualnie dla danej grupy
 • Wpłaty roczne następują do 12.10.2018, semestralne do 12.10.2018 i 15.02.2019,  miesięczne: pierwsza rata do 28.09.2018, kolejne raty miesięczne płatne od października 2018 do czerwca 2019 do 10 dnia każdego miesiąca
 • Płatności proszę regulować  na konto:

BZWBK 81 1090 2398 0000 0001 0035 4421
Yes – Dorota Inglot
Eluarda 7
54-019 Wrocław

Cena ustalana jest indywidualnie.

Dane do przelewu
Nr konta: 81 1090 2398 0000 0001 0035 4421
YES Dorota Inglot
ul. Eluarda 7
54-019 Wrocław

W tytule proszę podać imię i nazwisko dziecka, oraz za jaki okres jest uiszczana jest opłata.

Kwalifikacje lektorów
Zapraszamy na zajecia z jęz. angielskiego również naszych milusińskich. Kursy dotyczą dzieci w wieku 3-5 lat. Zajęcia odbywac się będą 2 razy w tygodniu w siedzibie Szkoły Jęz. Angielskiego YES na ul. Eluarda 7 lub w salach wynajmowanych na terenie Leśnicy, dostosowanych do dzieci w wieku przedszkolnym. Kurs prowadzony jest przez lektora z pełnymi kwalifikacjami oraz doświadczeniem w pracy z małymi dziećmi. Obejmuje on 66 spotkań i trwa od września 2017r do czerwca 2018r.

Materiały do zajęć
Podstawowe materiały wykorzystywane przez większość grup i poziomów to: odpowiednio dobrany podręcznik, ćwiczenia oraz kaseta lub płyta CD. Zdajemy sobie oczywiście sprawę, że żaden podręcznik nie jest w stanie zaspokoić potrzeb wszystkich uczących się, dlatego też będzie on uzupełniany dodatkowymi materiałami przygotowywanymi przez lektora.

Prowadzimy zajęcia w oparciu o najlepsze, dostępne na rynku materiały naukowe brytyjskich wydawnictw językowych takich jak: Oxford University Press, Cambridge University Press, Longman, Heinemann, Nelson.

Koszt materiałów szkoleniowych (książka + ćwiczenia) kształtuje się w granicach 65-100 PLN.

W przypadku bardzo specyficznych wymagań uczestników może się zdarzyć, że dobranie odpowiedniego podręcznika jest niemożliwe. Opracujemy wtedy kurs szkolenia korzystając z materiałów własnych i fachowych publikacji.

Kwalifikacje lektorów

 • Nasza kadra to zespół 12 profesjonalnych lektorów posiadających minimum pięcioletnie doświadczenie w nauczaniu języka angielskiego ogólnego i biznesowego na wszystkich poziomach.
 • Wszyscy lektorzy posiadają doświadczenie akademickie (Politechnika Wrocławska, Akademia Ekonomiczna, AWF, Uniwersytet Wrocławski)
 • Lektorzy przygotowani są do nauczania języka angielskiego przy użyciu metody komunikatywnej i humanistycznej.

Etapy szkolenia

 • Przed rozpoczęciem szkolenia – bezpłatne badanie znajomości języka angielskiego w mowie i w piśmie oraz analiza potrzeb szkoleniowych za pomocą wstępnego testu kwalifikacyjnego.
 • Na podstawie wyników – podział uczestników na grupy i w uzgodnieniu z Państwem ustalenie programu szkolenia dla każdej z grup.
 • Wyznaczenie stałego zespołu lektorów współpracujących z Państwa firmą.
 • Określenie różnicy między poziomem teraźniejszym a docelowym (np. celem może być zdanie wyznaczonego przez firmę egzaminu języka angielskiego) zgodnej z Państwa oczekiwaniami.
 • Regularne przeprowadzanie ankiet dotyczących satysfakcji z nauczyciela, kursu oraz wykorzystywanych materiałów.
 • Regularne monitorowanie osiągnięć poprzez przeprowadzanie testów sprawdzających umiejętności językowe. Dzięki czterostopniowemu procesowi sprawdzania postępów w nauce (po pierwszym miesiącu szkolenia, po 30, 60 i 120 godzinach) możemy dostosować program szkolenia do potrzeb i wymagań. Wyniki wszystkich testów zostaną opracowane i przedstawione w ciągu dwóch tygodni od wykonania

Referencje
Szkoła Języka Angielskiego „YES” prowadzi kursy i szkolenia językowe dla firm we WROCŁAWIU. Do tej pory prowadziliśmy kursy między innymi dla:

 • Abbott Laboratories Poland Sp. z o.o. – firma farmaceutyczna
 • ARKEY Systems Polska
 • Biap
 • City Bank
 • Credin-Polska
 • GM System Sp. z o.o.
 • Igepa
 • IKS – serwis – firma informatyczna
 • Jednostka Wojskowa nr 1245 – jednostka budżetowa
 • Lukas Bank S.A.
 • Philips
 • VOLVO Polska o/Wrocław
 • Willet – firma budowlana
 • Zentiva
 • Grifos
 • Waweks
 • Takeda
 • Fedex
 • Alatar

Oferujemy szeroki wybór kursów i szkoleń z języka angielskiego na wszystkich poziomach zaawansowania.
Proponujemy:

 • kursy specjalistyczne takie jak np: Business English, Technical English,
 • przygotowanie do egzaminów: FCE, BEC,TELC i innych,
 • szkolenia i warsztaty językowe.

Organizujemy regularne kursy zarówno w siedzibie Państwa firmy jak również w jednej z naszych szkół.

Koszty szkolenia

 • Cena za 45 minut nauki wynosi ok.80 zł
 • Cena jest niezależna od ilości studentów w grupie oraz profilu i stopnia zaawansowania kursu.
 • Nie pobieramy opłat związanych z dojazdem lektorów do siedziby Państwa firmy, chcielibyśmy jednak, aby każda wizyta naszego lektora nie była krótsza niż 1,5 godziny (2 x 45 min)

Wykaz oferowanych usług wliczonych w cenę:

 • lekcje języka angielskiego prowadzone przez wykwalifikowanych lektorów YES,
 • test wstępny i analiza potrzeb,
 • raporty z postępów w nauce,
 • miesięczne raporty o frekwencji uczestników szkolenia,
 • regularne wizytacje zajęć w firmie,
 • ocena zadowolenia z kursu, nauczyciela oraz wykorzystywanych materiałów dokonywana przez studentów.
TABELA OPŁAT SZKOŁY YES  2018 – 2019
Kurs Jednorazowy koszt kursu
rabat 5%
Semestralny koszt kursu
płatne 2 razy
w roku rabat 3%
Miesięczny koszt kursu
płatne miesięcznie
od IX do VI
66 godzin lekcyjnych
(6 -8 osób w grupie)
1605,50 zł 819,65 zł 169,00 zł miesięcznie

rocznie 1.690 zł

66 godzin lekcyjnych

 (4 -5 osób w grupie)

1700,50 zł 868,15 zł 179,00 zł miesięcznie
rocznie 1.790 zł

Nr konta: 81 1090 2398 0000 0001 0035 4421

YES Dorota Inglot
ul. Eluarda 7
54-019 Wrocław

W tytule proszę podać imię i nazwisko oraz jakiego miesiąca wpłata dotyczy.

Zasady ogólne
Zapraszamy wszystkich chętnych do uczestnictwa w kursach języka angielskiego dla dorosłych. Kursy obejmują 66 godzin lekcyjnych (33 spotkania) w roku szkolnym. Zajęcia odbywają się w siedzibie szkoły, tj. na ul. Eluarda 7, w godzinach popołudniowych, w dniach od poniedziałku do piątku i trwają 1,5h. Słuchacze zapisywani są na cały rok szkolny nauki jęz. angielskiego.

Opłata ratalna za całoroczny kurs składa się z 10 rat (płatnych od września do czerwca). Przy płatności jednorazowej obowiązuje 5% zniżki, a przy płatności semestralnej obowiązuje 3% zniżki.
W ciągu dwóch pierwszych tygodni nauki zostanie z Państwem podpisana umowa na świadczenie usług nauczania języka.
Zajęcia prowadzone są z wykwalifikowanymi i doświadczonymi lektorami. W razie nieobecności nauczyciela prowadzącego zajęcia zostaną odwołane i odrobione w innym ustalonym ze słuchaczami terminie.
Nieobecność słuchacza na zajęciach nie zwalnia z pełnej opłaty. W przypadku nieobecności słuchacza możliwe jest odrobienie zajęć na bezpłatnych konsultacjach, które systematycznie odbywają się w siedzibie szkoły na ul. Eluarda 7. Koniecznym jest jednak telefoniczne lub mailowe poinformowanie o chęci uczestnictwa w konsultacjach.

Podręczniki zostaną zakupione w ciągu 2 tygodni od rozpoczęcia kursu z 15% rabatem. UWAGA! Cena podręcznika nie jest wliczona w cenę kursu.

W siedzibie szkoły do dyspozycji słuchaczy jest biblioteka z książkami i czasopismami anglojęzycznymi na różnym poziomie zaawansowania. Zachęcamy do korzystania z pozycji dostępnych w bibliotece.